Tantrizmus, tiež nazývaný aj skráteným pojmom tantra https://bratislavatantra.sk/tantricka-masaz/, je umenie a učenie lásky, ktorej odovzdávanie prebieha prostredníctvom intímnych dotykov. Je definovaná ako akási duchovná prax, ktorá nám dopomôže k osvieteniu a stavu konečného vykúpenia a neskonalej radosti v raji. V niektorých prípadoch je spájaná aj s uctievaním božskej ženskosti. Tantrické presvedčenia spočívajú v tom, že žiaden človek by sa nemal báť objavovať svoju sexualitu a spoznávať tak sám seba do najtemnejších hlbín svojej mysle a zákutí svojho tela.

masáž

Erotika by nemala byť vecou nemravnou, ale naopak témou, na ktorú by sa malo slobodne diskutovať a prejavovať názory. Tantrici taktiež hlásajú, že pohlavný styk medzi mužom a ženou je posvätný akt, ktorý sa páči bohu. Práve spojením týchto dvoch protikladov, ktoré muž a žena predstavujú, je vyobrazená dokonalosť, ktorá vzniká. Muž a žena sa navzájom od prírody dopĺňajú. Tantrizmus je filozofický smer, ktorý je známy tým, že sa pohybuje v iných, vyšších sférach myslenie, rozoberá zložité filozofické otázky, ktoré si ľudstvo kladie od počiatkov svojho vzniku, snaží sa o nastolenie absolútnej rovnováhy a pokoja medzi človekom a vesmírom, ktorý na neho vplýva.

masáž

Zároveň je za potreby najprv usporiadať vnútorný svet človeka a nastoliť vyrovnanosť v aspektoch jeho existencie predtým, ako bude povolaný do na väčšie úlohy a misie. Indické učenie nás učí o láske k sebe samému, bez ktorej nedokážeme milovať ostatných. Hovorí o úcte, ktorú máme prechovávať k svojmu telu, ktoré je našich chrámom a darom od boha a taktiež, že sa máme naučiť rešpektovať ostatné bytosti tohto sveta a žiť s nimi v symbióze, aby bol zachovaný nenarušený chod fungovania planéty a vesmíru. Tantrizmus zahŕňa vizualizácie, mantry, prvky jogy a meditácie, dokonca i spievanie. Vyznačuje sa zmyselnosťou.